Zawsze po Twojej stronie

ErP i ELD

ErP i ELD - "know how" dla profesjonalisty

W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia zastosowania energii odnawialnej, Unia Europejska podjęła wiele działań chroniących klimat i służących do zmniejszenia zużycia energii.

Zawierają się w tym nowe Rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013 i nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. dotyczące urządzeń zużywających energię ( Dyretywa ErP), które ustanawiają minimalne, obowiązkowe wartości efektywności energetycznej i normy emisji dla urządzeń grzewczych i podgrzewaczy wody użytkowej sprzedawanych na terenie UE.

Placeholder for ERP ready label

Wasz Partner biznesowy Saunier Duval dokłada wszelkich starań i planuje odpowiednie działania i usługi, aby przyjęcie i zastosowanie nowych zasad było zrozumiałe i łatwe.

Pragniemy zapewnić, że nasze urządzenia wypełnią wszystkie wymagania stawiane przez nowe rozporządzenia.

Aby wspomóc osiągnąć cele ochrony środowiska, urządzenia grzewcze, ogrzewacze wody użytkowej i ich rozwiązania systemowe muszą być wyposażone w etykiety energetyczne , które mają pomóc użytkownikom wybrać urządzenie bądź system o najkorzystniejszej dla siebie klasie efektywności energetycznej.
Etykiety energetyczne są źródłem użytecznych informacji między innymi na temat klasy energetycznej, głośności, emisji zanieczyszczeń, ale nie są substytutem fachowego doradztwa. Wysoka klasa efektywności widoczna na etykiecie nie oznacza bezwarunkowo, że jest to rozwiązanie o najniższym zużyciu energii, to najbardziej odpowiednie w danych warunkach dla przyszłego użytkownika. Pozostaje wciąż rolą instalatora zapewnienie fachowego doradztwa w zakresie doboru urządzeń czy ich systemów.

Jesteśmy przekonani, że na przyszłe zmiany nasi Partnerzy mogą spojrzeć pozytywne. W nowej sytuacji regulacja pozwoli zwrócić uwagę klienta końcowego, że cena oferowana za produkt nie jest jedynym istotnym kryterium wyboru.

W odpowiednim czasie dostarczymy naszym partnerom wymagane informacje o produktach, etykiety energetyczne. Planujemy zapewnić naszym Partnerom dedykowane szkolenia, aby przygotować do nowej sytuacji. Uruchomiony kalkulator etykiet energetycznych on-line umożliwi wykonanie obliczeń dla etykiet energetycznych, dla rozwiązań systemowych.
Jesteśmy aktualnie w okresie przejściowym poprzedzającym wejście w życie rozporządzeń, po którym od 26 września 2015 roku urządzenia i systemy będą musiały spełniać określone wymogi i być oznaczane etykietami energetycznymi.

Urządzenia, które nie spełniają wymagań, o których stanowią rozporządzenia nie będą być mogły sprzedawane.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z infolinią Saunier Duval.